Page 8 - NoHo Oyj vuosikertomus 2018
P. 8

8                                                                                                                 9

     NOHO     PARTNERS     LYHYESTI           1.            2.             3.                               4.            5.           6.            7.         Voimakkaasti kasvava   Toiminta kasvavalla    Suuret ja pirstaloituneet markkinat,              Paikallisen kilpailuedun  Yhtiön koko, tehokkuus  Yhtiön edeltäjät,  Yhtiössä on kokenut
         pohjoiseurooppalainen   markkinalla, jonka     alan suotuisa toimintaympäristön                tuo yhtiön partnerimalli,  ja ravintolatasolle  Restamax ja Royal   ja osaava avainjohto,
         ravintola- ja henkilöstö- kehitystä tukevat     muutos ja toimivien ravintolakonseptien            jossa yhdistyvät yrittäjä-  jalkautettu tulosvastuu  Ravintolat, tuovat  jolla on yhteensä yli
         vuokrausyhtiö .      useat NoHo Partnersille  vienti uusille markkinoille tarjoavat             henkisyys, paikallinen  varmistavat hyvän    konserniin voimakkaita  100 vuoden kokemus
                      suotuisat pitkän      mahdollisuuden markkinaosuuden                 markkinatuntemus,     kannattavuuden .    synergia- ja skaalaetuja . ravintola-alalta .
                      aikavälin kasvuajurit .  kasvattamiselle ja voimakkaammalle               kannattavat sidosryhmä-
                                    kasvulle myös jatkossa .                    suhteet ja innovatiivisuus .
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13