Page 5 - NoHo Oyj vuosikertomus 2018
P. 5

4                                                        5
 NOHO PARTNERS


 PÄHKINÄNKUORESSA

 NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suoma- Konsernin vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa  UUSI NIMI VIESTII KESKEISISTÄ VAHVUUKSISTA
 lainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokrauk- euroa ja käyttökate 28,4 miljoonaa euroa . Konserni työl- JA MAHDOLLISUUKSISTA ENTISTÄ PAREMMIN
 seen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä  listää sesongista riippuen noin 4 000 henkilöä kokoaikai-
 suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin  seksi muutettuna . NoHo Partnersin tytäryhtiö Smile Hen-
 listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko  kilöstöpalvelut Oyj työllisti tilikauden 2018 aikana noin  NORDIC
 historiansa ajan. 10 000 työntekijää . • Tulevaisuuden kasvumarkkinamme on Pohjois-Eurooppa,
                      missä tavoittelemme markkinajohtajuutta
 Konsernilla on Suomessa ja Tanskassa yhteensä yli 200  NoHo Partnersin edeltäjiä ovat Restamax Oyj sekä
 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekes- Royal Ravintolat . Konserni alkoi toimia NoHo Partners  • Nimemme viestii maailmalla arvostetusta pohjoismaisesta laadusta
 kusta . Huhtikuussa 2019 NoHo Partners laajensi ravintola- Oyj -nimellä joulukuussa 2018 .
 liiketoimintaansa Norjaan . Konsernin tunnettuja ravintola-
 konsepteja ovat mm . Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes,  HOSPITALITY
 Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Classic  • Haluamme laajentua perinteisen ravintolaliiketoiminnan ulkopuolelle,
 American Diner ja Cock’s & Cows .       kuten mittaviin yleisötapahtumiin

              • Digitalisaatio mahdollistaa entistä kokonaisvaltaisempien elämysten tarjoamisen                            PARTNERS
                • Partnerimalli on koko toiminnan kivijalka ja keskeisin kilpailuetumme
                    – se sitouttaa omistajia ja luo merkityksellisiä brändejä
 NoHo Partners verkossa

 NoHo Partners -yrityssivut: www .noho .fi • Partnereidemme arvokas paikallistuntemus ja kokemus luovat loistoedellytyksen
                      menestyksellemme eri kohdemarkkinoissa
 NoHo Partners -kuluttajasivustot: www .ravintola .fi ja www .royalravintolat .fi
 Smile Henkilöstöpalvelut: www .smilepalvelut .fi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10