Page 4 - NoHo Oyj vuosikertomus 2018
P. 4

4                                                                                                                 5
     NOHO PARTNERS


     PÄHKINÄNKUORESSA

     NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suoma- Konsernin vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa                   UUSI NIMI VIESTII KESKEISISTÄ VAHVUUKSISTA
     lainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokrauk- euroa ja käyttökate 28,4 miljoonaa euroa . Konserni työl-              JA MAHDOLLISUUKSISTA ENTISTÄ PAREMMIN
     seen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä  listää sesongista riippuen noin 4 000 henkilöä kokoaikai-
     suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin  seksi muutettuna . NoHo Partnersin tytäryhtiö Smile Hen-
     listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko  kilöstöpalvelut Oyj työllisti tilikauden 2018 aikana noin                           NORDIC
     historiansa ajan.                 10 000 työntekijää .                                      • Tulevaisuuden kasvumarkkinamme on Pohjois-Eurooppa,
                                                                                  missä tavoittelemme markkinajohtajuutta
     Konsernilla on Suomessa ja Tanskassa yhteensä yli 200  NoHo Partnersin edeltäjiä ovat Restamax Oyj sekä
     seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekes- Royal Ravintolat . Konserni alkoi toimia NoHo Partners               • Nimemme viestii maailmalla arvostetusta pohjoismaisesta laadusta
     kusta . Huhtikuussa 2019 NoHo Partners laajensi ravintola- Oyj -nimellä joulukuussa 2018 .
     liiketoimintaansa Norjaan . Konsernin tunnettuja ravintola-
     konsepteja ovat mm . Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes,                                                     HOSPITALITY
     Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Classic                                           • Haluamme laajentua perinteisen ravintolaliiketoiminnan ulkopuolelle,
     American Diner ja Cock’s & Cows .                                                              kuten mittaviin yleisötapahtumiin

                                                                         • Digitalisaatio mahdollistaa entistä kokonaisvaltaisempien elämysten tarjoamisen                                                                                        PARTNERS
                                                                            • Partnerimalli on koko toiminnan kivijalka ja keskeisin kilpailuetumme
                                                                               – se sitouttaa omistajia ja luo merkityksellisiä brändejä
                        NoHo Partners verkossa

                      NoHo Partners -yrityssivut: www .noho .fi                               • Partnereidemme arvokas paikallistuntemus ja kokemus luovat loistoedellytyksen
                                                                                  menestyksellemme eri kohdemarkkinoissa
               NoHo Partners -kuluttajasivustot: www .ravintola .fi ja www .royalravintolat .fi
                     Smile Henkilöstöpalvelut: www .smilepalvelut .fi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9