Page 3 - NoHo Oyj vuosikertomus 2018
P. 3

SISÄLTÖ


                       NOHO PARTNERS OYJ                       NOHO PARTNERS PÄHKINÄNKUORESSA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
                       NOHO PARTNERSIN VUOSI 2018 LUKUINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
                       SMILEN VUOSI 2018 LUKUINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
                       NOHO PARTNERS LYHYESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
                       TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: AKU VIKSTRÖM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
                       SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT,
                       TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: SAMI ASIKAINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
                       HISTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
                       RAVINTOLATOIMINTA SUOMESSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
                       RAVINTOLATOIMINTA ULKOMAILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

                       SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
                       KONSERNIN LIIKETOIMINTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
                       TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
                       STRATEGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
                       VISIO, MISSIO, ARVOT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
                       MARKKINATILANNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
                       VUODEN 2018 MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
                       VUODEN 2019 TAPAHTUMIA JA HANKKEITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
                       HENKILÖSTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

                       YRITYSVASTUU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
                       MYYNTI JA MARKKINOINTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
                       HALLITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
                       JOHTORYHMÄ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
                       SMILEN HALLITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
                       SMILEN JOHTORYHMÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
                       SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68

                       PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

                       TILINPÄÄTÖS                       SISÄLLYSLUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
                       KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
                       EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS (FAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
   1   2   3   4   5   6   7   8