Page 2 - NoHo Oyj vuosikertomus 2018
P. 2

SISÄLTÖ


                                                                                   NOHO PARTNERS OYJ                                                                                   NOHO PARTNERS PÄHKINÄNKUORESSA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
                                                                                   NOHO PARTNERSIN VUOSI 2018 LUKUINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
                                                                                   SMILEN VUOSI 2018 LUKUINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
                                                                                   NOHO PARTNERS LYHYESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
                                                                                   TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: AKU VIKSTRÖM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
                                                                                   SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT,
                                                                                   TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: SAMI ASIKAINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
                                                                                   HISTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
                                                                                   RAVINTOLATOIMINTA SUOMESSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
                                                                                   RAVINTOLATOIMINTA ULKOMAILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

                                                                                   SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
                                                                                   KONSERNIN LIIKETOIMINTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
                                                                                   TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
                                                                                   STRATEGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
                                                                                   VISIO, MISSIO, ARVOT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
                                                                                   MARKKINATILANNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
                                                                                   VUODEN 2018 MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
                                                                                   VUODEN 2019 TAPAHTUMIA JA HANKKEITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
                                                                                   HENKILÖSTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

                                                                                   YRITYSVASTUU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
                                                                                   MYYNTI JA MARKKINOINTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
                                                                                   HALLITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
                                                                                   JOHTORYHMÄ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
                                                                                   SMILEN HALLITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
                                                                                   SMILEN JOHTORYHMÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
                                                                                   SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68

                                                                                   PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

                                                                                   TILINPÄÄTÖS                                                                                   SISÄLLYSLUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
                                                                                   KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
                                                                                   EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS (FAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
   1   2   3   4   5   6   7