Page 6 - Restamax-vuosikertomus 2015
P. 6

6

        TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS


        Vuosi 2015 suunnitelmien mukainen
        Tammi–joulukuussa 2015 konsernimme liikevaihto  Hyvän tuloksemme on mahdollistanut laaja ja moni-
        kasvoi yli 31 prosenttia, käyttökate lähes 38 prosenttia  puolinen ravintolaportfoliomme, joka tarjoaa asiak-
        ja liikevoitto 38 prosenttia edelliseen tilikauteen  kaille runsaasti valinnanvaraa aina ruokaravintoloista
        verrattuna. Vuosi 2015 ylitti odotuksemme positiivi- peli- ja viihdekeskuksiin, kesäterasseista yökerhoihin
        sesti. Tarkensimme tulosennustettamme marraskuussa  – ympäri vuoden. Tänä päivänä operoimme yli 100
        ja nostimme liikevaihtoarviomme 100 miljoonasta  seurustelu- ja ruokaravintolaa, kahvilaa, yökerhoa
        noin 110 miljoonaan euroon. Odotuksemme täyttyivät  ja viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Tunnettuja
        ja liikevaihtomme tilikaudelta 2015 oli 113,6 miljoonaa  ravintolakonseptejamme ovat muun muassa Stefan’s
        euroa. Arvioimme myös käyttökatteen ja liikevoiton  Steakhouse, Viihdemaailma Ilona ja Classic American
        suhteellisesti paranevan edelliseen tilikauteen verrat- Diner.
        tuna. Kannattavuutemme parani merkittävästi, mikä
        näkyy käyttökatteessa ja myös liikevoitossa tapahtui
        kehitystä.

     Restamax Oyj
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11