Page 5 - Restamax-vuosikertomus 2015
P. 5

RESTAMAX
                                        PÄHKINÄNKUORESSA                                         VOIMAKKAASTI KASVAVA
                                    1    RUOKA- JA VIIHDERAVINTOLAYHTIÖ

                                    2    SUOMEN JOHTAVISTA RAVINTOLA-
                                         YHTIÖISTÄ KANNATTAVIN
                                         TASAISESTI KASVAVA MARKKINA,
                                         JONKA KEHITYSTÄ TUKEVAT
                                    3    USEAT RESTAMAXILLE SUOTUISAT
                                         PITKÄN AIKAVÄLIN KASVUAJURIT
                                                         5

                                         SUURET JA PIRSTALOITUNEET
                                         MARKKINAT TARJOAVAT MAHDOL-
                                         LISUUDEN MARKKINA-OSUUDEN
                                    4    KASVATTAMISELLE JA ALAA MER-
                                         KITTÄVÄSTI VOIMAKKAAMMALLE
                                         KASVULLE MYÖS JATKOSSA
                                         PAIKALLISEN KILPAILUEDUN TUO
                                    5    YHTIÖN TOIMINTAMALLI, JOSSA
                                         YHDISTYVÄT YRITTÄJÄHENKISYYS
                                         JA SUURUUDEN EKONOMIA
                                         TEHOKKUUS JA RAVINTOLATASOLLE
                                         JALKAUTETTU TULOSVASTUU TAKAA-
                                    6    VAT ALAN KESKIARVOA SELVÄSTI
                                         PAREMMAN KANNATTAVUUDEN
                                         KOKENUT JA OSAAVA AVAINJOHTO,
                                    7    JOLLA ON YHTEENSÄ YLI 100 VUODEN
                                         KOKEMUS RAVINTOLA-ALALTA                                                  Vuosikertomus 2015
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10