Page 3 - Restamax-vuosikertomus 2015
P. 3

SISÄLTÖ


                    RESTAMAX OYJ                     4 | RESTAMAX PÄHKINÄNKUORESSA
                     6 | TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

                     8 |  HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
                     10 |  HENKILÖSTÖVUOKRAUSTOIMINTA:
                        TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
                     12 | HISTORIA

                     14 |  RAVINTOLAPORTFOLIO
                     16 |  KONSERNIN LIIKETOIMINTA
                     18 | TALOUDELLISET LUVUT

                     20 | STRATEGIA
                     24 | MARKKINATILANNE

                     26 | 2015 MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT
                     30 | VUODEN 2016 TAPAHTUMIA JA HANKKEITA
                     32 | HENKILÖSTÖ

                     36 | YRITYSVASTUU
                     38 |  RAVINTOLA.FI
                     40 | HALLITUS

                     42 | JOHTORYHMÄ
                     44 | SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
                     48 | PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS                    TILINPÄÄTÖS                     55 | SISÄLLYSLUETTELO
                     56 |  KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS)
                    114 | EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS (FAS)


                    Restamax Oyj:n vuosikertomus 2015 on julkaistu konsernin
                    verkkosivuilla osoitteessa www.restamax.fi 25. 4. 2016 sekä
                    painettuna varsinaisessa yhtiökokouksessa 27. 4. 2016.
                    Kuvat: Ahti Kaukoniemi, Jonathan Melartin (AfterSunset Photography),
                    Mikaela Löfroth, Ilmari Heinäjärvi (Third Point Photography),
                    Juha Moisala, Hanne Hyttinen, Hugo Taivalkorpi, Nasdaq OMX.


                                                  Vuosikertomus 2015
   1   2   3   4   5   6   7   8