Page 6 - Restamax Oyj vuosikertomus 2017
P. 6

6               1               2                 3           VOIMAKKAASTI KASVAVA      TASAISESTI KASVAVA       SUURET JA PIRSTALOITUNEET
          RUOKA- JA VIIHDERAVINTOLA-  MARKKINA, JONKA KEHITYSTÄ    MARKKINAT TARJOAVAT MAHDOL-
            SEKÄ HENKILÖSTÖ-      TUKEVAT USEAT RESTAMAXILLE    LISUUDEN MARKKINAOSUUDEN
           VUOKRAUSKONSERNI      SUOTUISAT PITKÄN AIKAVÄLIN    KASVATTAMISELLE JA MOLEMPIA
                            KASVUAJURIT          TOIMIALOJA MERKITTÄVÄSTI
                                          VOIMAKKAAMMALLE KASVULLE
                                            MYÖS JATKOSSA
        RESTAMAX


        PÄHKINÄNKUORESSA


     Restamax Oyj
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11