Page 3 - Restamax Oyj vuosikertomus 2017
P. 3

SISÄLTÖ


                   RESTAMAX OYJ


                    4 | RESTAMAX PÄHKINÄNKUORESSA
                    8 | TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

                   10 | HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
                   12 | HENKILÖSTÖVUOKRAUSTOIMINTA:
                       TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

                   14 | HISTORIAA
                   16 | RAVINTOLAPORTFOLIO
                   18 | SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT

                   22 | KONSERNIN LIIKETOIMINTA
                   24 | TALOUDELLISET LUVUT
                   30 | STRATEGIA
                   33 | MISSIO, VISIO, ARVOT

                   34 | MARKKINATILANNE
                   36 | 2017 MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT
                   40 | VUODEN 2018 TAPAHTUMIA JA HANKKEITA
                   42 | HENKILÖSTÖ

                   46 | YRITYSVASTUU
                   48 |  RAVINTOLA.FI
                   50 | RESTAMAXIN HALLITUS
                   52 | RESTAMAXIN JOHTORYHMÄ

                   54 | SMILEN HALLITUS
                   55 | SMILEN JOHTORYHMÄ
                   56 | SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

                   61 | PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

                   TILINPÄÄTÖS                   67 | SISÄLLYSLUETTELO
                   68 |  KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS)
                   130 | EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS (FAS)


                   Restamax Oyj:n vuosikertomus 2017 on julkaistu painettuna
                   varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2018. Vuosikertomus 2017
                   on saatavilla konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.restamax.fi.
                   Restamax Oyj:n virallinen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastus-
                   kertomus vuodelta 2017 on julkaistu konsernin verkkosivuilla
                   suomeksi ja englanniksi.                                                  Vuosikertomus 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8